Thailand Web Stat Truehits.net

ในหลวงพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม และดินฝังศพ รองชาตรี

วันที่ 28 ก.ย.2564 ที่อาคารคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ โรงเรียนกิตติคุณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกอบพิธีประกอบโกศแปดเหลี่ยมพร้อมฉัตรเบญจา ตั้งประดับศพนายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ตั้งประดับให้กับศพนายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เคยประกอบทำคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองและประเทศชาติ ขณะมีชีวิตรับราชการจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานดินฝังศพ นำไปประกอบพิธี เนื่องจากเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ ถือเป็นรายแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม พร้อมดินฝังศพในคราวเดียวกัน

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการเจ็บป่วย ซึ่งก่อนหน้านี้เข้ารับการผ่าตัดอาการไส้ติ่งอักเสบที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และแพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อร้ายในช่องท้อง จึงทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นได้ย้ายกลับมาพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ห้อง 310 ตึกอายุรกรรมชาย และภายหลังเข้ารับการรักษาตัวนานกว่า 1 สัปดาห์ จึงเสียชีวิตลงอย่างสงบ

ซึ่งญาติได้จัดประกอบพิธีนมัสการพระเจ้าในการไว้อาลัย และเปิดให้แขกผู้มีเกียรติ ญาติพี่น้อง และผู้ที่สนิทมักคุ้นได้เข้าร่วมแสดงความไว้อาลัย ณ อาคารคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ โรงเรียนกิตติคุณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 18.30 น.ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้นำศาสนาอิสลาม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ นำพวงหรีด เข้าร่วมแสดงความไว้อาลัยจำนวนมาก หลังจากนั้นในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.จะมีพิธีนมัสการพระเจ้า ก่อนเคลื่อนศพ เวลา 14.00 น.ไปยังสุสานคริสเตียนบ้านหนองขาม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และในเวลา 15.00 น. ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพตามประเพณีของศาสนาคริสต์.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 246,613