Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลไร่ใหม่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกให้แก่ประชาชน 2,200 โดส

วันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด โรงพยาบาลสามร้อยยอด จัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จำนวน 2,200 โดส โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ ชรบ. มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้เทศบาลตำบลไร่ใหม่ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 2,200 โดส เพื่อมาฉีดให้กับประชาชนชาวตำบลไร่ใหม่ ที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ สำหรับประชาชนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด - 19 มาก่อน โดยนัดเป็นรอบเวลาเพื่อป้องกันการแออัด และลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด ซึ่งมีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับเทศบาล ทยอยเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมีว่าที่ร้อยตรีดนัย ปาน้อยนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลไร่ใหม่ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล มาร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และทางเทศบาลจะนัดฉีดเข็มที่ 2 ให้กับประชาชนในอีกสองสัปดาห์ถัดไป.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 246,615