Thailand Web Stat Truehits.net

อ่างเก็บน้ำปราณบุรี เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำรับมือฝนตกหนัก

วันที่ 5 ต.ค.2564 นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากกรณีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำปราณบุรี ขณะนี้พบว่าอ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 391 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่าง ซึ่งการบริหารจัดการน้ำ จะใช้เกณฑ์ควบคุมไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุอ่าง ดังนั้นจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีในอัตรา 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรับฝนตกหนัก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 10 - 12 ต.ค.นี้ โดยการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวจะไม่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแต่อย่างใด หลังจากนั้นจะพิจารณาปรับการระบายน้ำตามสถานการณ์ โดยพิจารณาการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม อ.หัวหิน ร่วมด้วย เพราะขณะนี้มีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีเช่นเดียวกันเนื่องจากมีปริมาณน้ำในอ่างมาก

ทั้งนี้หากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะมีการแจ้งเตือนประชาชนก่อนทุกครั้ง โดยมีจุดเฝ้าระวังแจ้งเตือนระวังน้ำล้นตลิ่งริมแม่น้ำปราณบุรี 4 จุดใน อ.ปราณบุรี ได้แก่จุดที่ 1 ชุมชนบ้านเขาน้อยล่าง และบ้านคลองอ้อม หมู่ 2 ต.เขาน้อย จุดที่ 2 ชุมชนบ้านปลายน้ำ หมู่ 5 ต.เขาน้อย จุดที่ 3 ชุมชนบ้านท่าลาดกระดาน และบ้านเบญจพาส หมู่ 1 ต.ปากน้ำปราณ จุดที่ 4 ชุมชนบริเวณสี่แยกปราณบุรีและพื้นที่รอบแม่น้ำปราณบุรี และมีจุดติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยงท้ายน้ำจำนวน 12 จุด โดยการบริหารจัดการน้ำจะคำนึงถึงช่วงหน้าแล้งด้วย เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการจัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศ โดยการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรี ร้อยละ 80 เป็นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอหัวหิน และคาดว่าช่วงหน้าแล้งปีหน้าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับพื้นที่เพาะปลูกกว่าสองแสนไร่ได้เกือบทุกพื้นที่.

Visitors: 246,592