Thailand Web Stat Truehits.net

จงอางศึกผลิตเครื่องวัดกระแสไฟในน้ำ ก่อนเข้าช่วยชาวบ้านถูกน้ำท่วม

วันที่ 8 ต.ค.2564 ที่หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าในน้ำ ก่อนเข้าช่วยเหลือประชาชนตามบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทหารถูกไฟดูด ขณะเข้าช่วยเหลือประชาชน โดยอุปกรณ์เครื่องมือวัดกระแสไฟในน้ำ ทำจากวัสดุท่อ PVC ขนาด 4 หุน (ท่อประปา) ความยาวประมาณ 1.5 เมตร ต่อวงจรเข้ากับมัลติมิเตอร์ โดยวิธีการทำตั้งแต่ตัดท่อ PVC ขนาด 4 หุน ความยาวประมาณ 1.5 เมตร จากนั้นนำมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล หรือแบบเข็ม มาเชื่อมต่อกับท่อ PVC โดยการต่อวงจรขั้วบวกของมัลติมิเตอร์(สายสีแดง) ต่อสายให้ยาวเดินไปภายในท่อจนถึงปลายท่อ PVC ซึ่งฝาปิดท่อ PVC เป็นแบบเกลียว

จากนั้นใช้ตะปูเกลียวเจาะยึดบริเวณกลางฝาปิดท่อ และเชื่อมต่อกับขั้วบวกของสายมัลติมิเตอร์ จากนั้นนำขั้วลบจากมัลติมิเตอร์(สายสีดำ) หรือจุด Common(จุดร่วม) มาเจาะยึดน๊อตเชื่อมติดไว้ใกล้จุดบริเวณด้านที่ทำเป็นด้ามมือจับ เพื่อให้มือหรือนิ้ว สามารถสัมผัสกับจุดขั้วลบของมัลติมิเตอร์ได้โดยง่าย ซึ่งวิธีการใช้งานจะใช้หลักการเดียวกับไขควงวัดไฟ และต้องเลือกปรับย่านมัลติมิเตอร์ ให้อยู่ในโหมดกระแสไฟฟ้า AC และเลือกตำแหน่งโวลท์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 220 โวลท์ ขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนบ้านที่ถูกน้ำท่วม ก็จะใช้อุปกรณ์ที่ผลิตนี้จุ่มลงไปในน้ำก่อน เพื่อเช็คกระแสไฟฟ้าว่าบริเวณจุดที่จะเข้าไปช่วยเหลือมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในน้ำหรือไม่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทหารผู้เข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน

พ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เปิดเผยว่า เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีความปลอดภัยสูงสุดด้วยเช่นกัน จะได้ไม่เกิดความสูญเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างขณะปฏิบัติงานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เนื่องจากเราไม่อาจรู้ได้ว่าสถานที่ใดหรือบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วม มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ และความปลอดภัยกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นกัน โดยก่อนการเข้าช่วยจะต้องนำอุปกรณ์ที่ผลิตนี้เข้าไปตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จุดที่จะเข้าทำการช่วยเหลือก่อนทุกครั้ง เมื่อตรวจพบมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ก็จะขอให้มีการตัดกระแสไฟฟ้าก่อน และตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีกระแสไฟฟ้า จึงลงจากเรือ หรือเดินลงน้ำเข้าไปช่วยเหลือตามความต้องการของประชาชน ไม่ว่าจะขนย้ายสิ่งของ นำเสบียงอาหาร และน้ำดื่มเข้าไปส่ง หรือขนย้ายผู้ประสบภัย.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 246,620