Thailand Web Stat Truehits.net

สามร้อยยอดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามร้อยยอด ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบล โดยได้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้ได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงอาคารรวมน้ำใจอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และได้ทรงหยุดยั้งการกบฏ เช่น กบฏเมษาฮาวาย ในปี พ.ศ.2524 และกบฏทหารนอกราชการ ในปี พ.ศ. 2528 พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ มร.โคฟี อานัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ พระองค์ทรงได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ และยังทรงอุทิศพระราชทรัพย์ในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายโครงการ

ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร ชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา ศาสนา สังคมวัฒนธรรม คมนาคม ตลอดจนเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อุทกภัยและปัญหาน้ำเน่าเสีย ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์และอนุรักษ์ช้างของไทยอีกด้วย โดยมีพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี อาทิ โครงการแกล้งดิน โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการฝนหลวง และกังหันน้ำชัยพัฒนา

พระองค์ทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 302 วัน เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 261,014