Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ จัดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ต.ค.2564 ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์, ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ, น.ส.ชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ, นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัด ผู้แทนกองบิน 5 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ก่อนไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 หน้าศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบเขาช่องกระจก ซึ่งได้ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเขาช่องกระจก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2501 ทรงเป็นประธานประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกในพระเจดีย์และทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์บนยอดเขาช่องกระจก.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 246,591