Thailand Web Stat Truehits.net

ชาวหัวหินและปราณบุรีพร้อมใจจุดเทียนถวายอาลัย ในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ช่วงค่ำวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยนายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม Park Run @nywhere#7 ประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หัวหิน จากนั้นพร้อมใจกันจุดเทียน ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต บริเวณด้านหน้าศาลาจตุรมุขประดิษฐานพระบรมรูปปั้นในหลวง ร.9 อ่างเก็บน้ำเขาเต่า

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเยือนประชาชนในเขตอำเภอหัวหิน ทรงเห็นความลำบากของประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น ขาดแคลนน้ำที่จะใช้อุปโภค - บริโภค และช่วงน้ำทะเลขึ้นสามารถไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งตะกาด ทำให้ผลผลิตเสียหาย พร้อมกันนี้ราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 300 ไร่ จึงมีพระราชดำริพร้อมมอบทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 60,000 บาท ให้กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า นับเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช 2506 สามารถเก็บกักน้ำได้ 600,000 ลูกบาศก์เมตร สำหรับอุปโภค บริโภค ของชาวบ้านชุมชนเขาเต่า

ขณะที่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟหัวหิน แลนมาร์คด้านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีประชาชนชาวหัวหิน พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองร่วมจุดเทียนถวายอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน.

Visitors: 246,617