Thailand Web Stat Truehits.net

อบต.ศิลาลอยฉีดซิโนฟาร์มเข็มสองให้ชาวบ้านในพื้นที่

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านตำบลศิลาลอยที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้ทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่สองตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลสามร้อยยอด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาลอย เจ้าหน้าที่ อบต.ศิลาลอย อสม.ตำบลศิลาลอย คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

นายทรงฤทธิ์ มณีโชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย กล่าวว่า อบต.ศิลาลอยได้สั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 5,000 โดส นำมาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ 2,500 คน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ซึ่งในวันนี้เป็นการฉีดซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ให้กับผู้ที่ฉีดเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายนที่ผ่านมาครบ 2,500 คน และผ่านไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากมีการประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและมีการจัดระบบอย่างเป็นขั้นตอน.

ภาพ/ข่าว : ฐิตชญา แสงสว่าง

Visitors: 261,009