Thailand Web Stat Truehits.net

รมช.ท่องเที่ยวกัมพูชาเยี่ยมเมืองหัวหิน เชื่อมโยงท่องเที่ยวสองประเทศ

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วยนายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้นำ ดร.ซก กรัดทะยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและที่ปรึกษาประจำตัวนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ของอำเภอหัวหิน เช่นวัดห้วยมงคล วัดเขาตะเกียบ อุทยานราชภักดิ์ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า บ้านศิลปินหัวหิน ไร่องุ่น หนองพลับ และจุดชมวิวบนยอดเขาหินเหล็กไฟ ในโอกาสที่ ดร.ซก กรัดทะยา เดินทางเข้าพบนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เพื่อหารือพัฒนาด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกัน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างเมืองหัวหิน ประเทศไทย และเมืองแกบ ประเทศกัมพูชา

ดร.ซก กล่าวว่าเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่หัวหินหลายครั้ง รู้สึกว่าหัวหินเป็นเมืองที่อบอุ่น เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และมีภูมิศาสตร์คล้ายกับจังหวัดแกบของกัมพูชา จึงมีความคิดในการวางแนวทางความร่วมมือกันระหว่างเมืองแกบ และเมืองหัวหิน เพราะมองว่าทั้งสองเมืองสามารถเชื่อมโยงกันได้ ทั้งการเดินทางทะเล และทางอากาศ ประเทศกัมพูชายังขาดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว แต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้ กัมพูชายังขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จึงทำให้นึกถึงเมืองหัวหิน ซึ่งมีความพร้อมและสามารถเข้ามาร่วมมือกันในด้านนี้

“ถ้าทั้งสองเมืองสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะสามารถขยายตัวเติบโตขึ้นได้ ชาวไทย และชาวกัมพูชามีมิตรภาพที่ดีต่อกัน สำหรับกัมพูชามีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ เมืองแกบเองก็เป็นเมืองที่ติดชายทะเลคล้ายเมืองหัวหิน ทำให้มองถึงความร่วมมือเชื่อมโยงกัน ต่อไปจะต้องผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยไม่ต้องใช้บัตรผ่านแดน เป็นต้น สำหรับเมืองแกบ มีแผนในการสร้างพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ขนาดความสูง 120 เมตร โดยการเดินทางไปเยี่ยมชมสักการะจะใช้กระเช้าไฟฟ้า เพื่อให้เกิดท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่งก็อาจจะเป็นที่สนใจของคนไทยด้วย” ดร.ซก กล่าว.

Visitors: 261,005