Thailand Web Stat Truehits.net

ในหลวงพระราชทานรถไฟฟ้า ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดประชาสนธิ ทับสะแก

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูสุวรรณปัญญาวุฒิ (สุพรรณ ปญญาวุฑโต) อายุ 91 ปี พรรษา 64 เจ้าอาวาสวัดประชาสนธิ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผู้บังคับบังคับการตำรวจภูธร จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าหน่วยงานราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดประชาสนธิ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งจากหน่วยงานในพระองค์ 904 ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนากับทรงสืบสานพระปณิธาน "ธรรมราชินี" และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูสุวรรณปัญญาวุฒิ เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ เผยแพร่หลักธรรมคำสอน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยพระราชทานการดูแลซ่อมบำรุงให้ตลอดอายุการใช้งาน.

Visitors: 260,999