Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ พร้อมจัดรถยนต์ทางเรียบคาดเงินสะพัด 100 ล้านบาท

วันที่ 25 ต.ค.2564 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021 ณ สนามพีทีประจวบฯ เซอร์กิต ในรูปแบบสนามเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นสนามแข่งรถเลียบเขาช่องกระจกและชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ย.2564 โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัด นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบซูม

นายศราวุธ ประจำพบ ผู้แทนจากบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอแผนการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021 ณ สนามแข่งจังหวัดประจวบฯ ให้ที่ประชุมทราบว่าจะใช้ถนนเส้นทางเลียบอ่าวประจวบฯ และเขาช่องกระจก ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร แข่งขันวันที่ 24 - 28 พ.ย.2564 เวลา 07.30 - 18.30 น. ตลอดการแข่งขันจะมีการกั้นช่องทางให้รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสามารถสัญจรได้ตลอดเวลา ส่วนรถยนต์จะจัดทำเส้นทางเลี่ยงให้สัญจรได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตามหากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีรถพยาบาลนำพาผู้ป่วยผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล จะมีการประสานให้หยุดการแข่งขันชั่วคราว เพื่อเปิดช่องทางให้รถพยาบาลสามารถแล่นผ่านได้

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังมีการจัดมินิมอร์เตอร์โชว์ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัด โดยมีการออกบูธของบริษัทรถต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าชุมชนของผู้ค้าผู้ประกอบการในจังหวัดประจวบฯ ระหว่างวันที่ 25 - 28 พ.ย. เวลา 11.00 - 21.00 น. คาดว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับจังหวัดประจวบฯ มากกว่า 100 ล้านบาท โดยมีรถยนต์เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 300 คัน มีร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 ร้านค้า และมีประชาชนเข้าร่วมชมงานมากกว่า 20,000 คน

ด้านนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าที่ผ่านมา ผู้จัดการแข่งขันเคยเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ มาแล้วเพื่อขออนุญาตจัดการแข่งขัน แต่ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปก่อน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในขณะนั้น ดังนั้น หากจะมีการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทางผู้จัดจะต้องเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง โดยจะต้องมีการจัดทำรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน รวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่สำคัญควรจะมีการจัดส่งรายชื่อผู้ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ ทำการตรวจสอบว่าได้รับวัคซีนโควิดครบโดสในระยะเวลาตามที่กำหนดหรือไม่ด้วย

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่าจังหวัดพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว แต่อยากให้ผู้จัดการแข่งขันมีมาตรการรองรับที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด เช่น เรื่องของเสียงที่อาจจะค่อนข้างดัง จึงขอให้ผู้จัดการแข่งขันหาแนวทางป้องกันเพื่อลดผลกระทบ รวมทั้งการวางแผนด้านการจราจรและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน นอกจากนี้จะต้องเร่งรัดจัดทำรายละเอียดแผนการจัดการแข่งขันให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาในสัปดาห์หน้า เพื่อจะได้มีเวลาในการปรับปรุง แก้ไขให้เกิดความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้น พร้อมเน้นย้ำเรื่องของผู้เข้าชมการแข่งขันที่จะต้องไม่มีภาพของความแออัดเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด - 19 ของจังหวัดประจวบฯ ยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมากอยู่ และขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาหนังสือขออนุญาตจัดการแข่งขันให้ถูกต้องตามระเบียบราชการด้วย.

Visitors: 260,996