Thailand Web Stat Truehits.net

รพ.สนามสามร้อยยอด ยังเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายกำพล เต็งประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า พร้อมด้วยนายอำไพ พูลน้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า นายสมเกียรติ ชาติสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายยุทธพล อินมอญ ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลสนามวัดตาลเจ็ดยอด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ยังคงมีญาติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 นำอาหารและสิ่งของมาฝากไว้ที่ศูนย์ประสานงาน เพื่อนำส่งต่อให้ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และมีผู้นำชุมชนสลับสับเปลี่ยนกันมาคอยดูแลอำนวยความสะดวก

สำหรับสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 944 ราย เสียชีวิต 4 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลสนามวัดตาลเจ็ดยอด ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 126 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มาจากอำเภอปราณบุรีและอำเภอกุยบุรี เนื่องจากโรงพยาบาลสนามของทั้งสองอำเภอบางส่วนได้ปิดไปบ้างแล้ว ทำให้ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย นอกจากนี้ทางญาติผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยก็มีความเชื่อมั่นในมาตรการของทางโรงพยาบาลที่เข้มงวดตามมาตรการของสาธารณสุข รวมถึงเรื่องของการดูแลและความสะดวก

ด้านนายกำพล เต็งประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า กล่าวว่าในส่วนของโรงพยาบาลสนามวัดตาลเจ็ดยอด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอสามร้อยยอด ขณะนี้ยังคงเปิดเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 อยู่ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยในอำเภอสามร้อยยอดจะลดลงแล้วก็ตาม แต่ด้วยในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ทั้งอำเภอกุยบุรีและอำเภอปราณบุรี ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะคลัสเตอร์ของโรงงานของอำเภอปราณบุรี ทางเรายินดีที่จะรับผู้ป่วยเข้ามาเพื่อรักษาตัวและวันนี้มีผู้ป่วยบางส่วนที่รักษาหายแล้ว ก็จะได้เดินทางกลับบ้านด้วย อย่างไรก็ตาม ฝากถึงประชาชนทุกคนถึงแม้ยอดผู้ป่วยจะลดลง แต่ก็อย่าประมาท ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 261,012