Thailand Web Stat Truehits.net

ศาลหลักเมืองประจวบฯ วุ่น ธนารักษ์ทวงคืนพื้นที่

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากการที่มีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้ตรวจสอบ มูลนิธิศาลหลักเมือง ในฐานะองค์กรภาคเอกชน ใช้พื้นที่ราชพัสดุที่ก่อสร้างศาลหลักเมืองและสิ่งปลูกสร้าง ริมถนนสละชีพ ด้านข้างศาลากลางจังหวัด ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในที่ดินราชพัสดุ แปลงเลขทะเบียนที่ ปข.4 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา ในอดีตเป็นที่ทำการกองร้อยอาสารักษาดินแดน จากนั้นมีการก่อสร้างศาลหลักเมืองเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2536 ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา ประกอบด้วย ศาลหลักเมือง อาคารประกอบพิธี และห้องสุขา แต่จากการรังวัด พบว่า มูลนิธิศาลหลักเมืองเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารประกอบพิธี เพื่อให้บริการดอกไม้ ธูปเทียน ประทัด วัตถุมงคล เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางเมตร แต่พื้นที่หาประโยชน์ภายในอาคาร ไม่ได้นำส่งขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งปลูกสร้างกับธนารักษ์ หากต้องการให้ถูกต้องมูลนิธิฯ จะต้องขอเช่าใช้พื้นที่ราชพัสดุ โดยชำระค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนด แต่ไม่เคยจ่ายค่าเช่า

“ที่ผ่านมามีตัวแทนมูลนิธิศาลหลักเมืองได้ทำเรื่องขอเช่าพื้นที่กับธนารักษ์ประจวบฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 จากนั้นธนารักษ์ได้ทำหนังสือแจ้งฝ่ายปกครองจังหวัดรับทราบ เนื่องจากสำนักงานที่ตั้งของมูลนิธิศาลหลักเมือง อยู่ที่เดียวกับปกครองจังหวัดที่ศาลากลาง แต่ล่าสุดยังไม่มีเอกสารยืนยันขอเช่าจากทางปกครองจังหวัด และทราบว่าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการประชุมหารือเรื่องนี้หลายครั้ง แต่ยังไม่มีความคืบหน้า โดยหลักการปกครอง ทางจังหวัดไม่มีอำนาจหน้าที่ดูแลศาลหลักเมือง หากจะดำเนินการให้ถูกต้องควรส่งมอบศาลหลักเมืองให้ทางธนารักษ์เพื่อนำไปมอบให้เทศบาล หรือ อบจ.รับผิดชอบตามภารกิจ หากปกครองจังหวัดยังดำเนินการในลักษณะเดิม ผู้รับผิดชอบและนายทะเบียนมูลนิธิ อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157“ นายมนตรี กล่าว

ด้านจ่าเอกเสกสรรค์ จันทร แกนนำเครือข่ายต่อต้านการทุจริต จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้หารือกับทีมทนายความ เพี่อยื่นฟ้องนายทะเบียนมูลนิธิในจังหวัด เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด อธิบดีกรมการปกครอง ต่อศาลตามมาตรา 157 เนื่องจากการทำงานตามอำนาจหน้าที่ มีการประวิงเวลา ขณะที่ศาลหลักเมืองที่มีองค์กรเอกชนก่อสร้างในที่ดินของทางราชการ จะต้องจ่ายค่าเช่าตามกฎหมาย สำหรับการสร้างศาลหลักเมืองโดยมูลนิธิเอกชน หากไม่มีเจตนาใดแอบแฝง หลังก่อสร้างเสร็จแล้วควรมอบให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดูแลเช่นเดียวกับทุกจังหวัด.

Visitors: 260,990