Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ เลื่อนเปิดเรียนเป็น 15 พ.ย.นี้

วันที่ 26 ต.ค.2654 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ผ่านระบบซูม ที่ห้องราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ โดยมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของ จ.ประจวบฯ ประจำวันที่ 26 ต.ค.2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 128 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 94 คน จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม คงเหลือ 650 เตียง จากจำนวนทั้งหมด 2,904 เตียง มีคลัสเตอร์การระบาดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือคลัสเตอร์โรงงานเนเชอรัลฟรุ้ต อ.ปราณบุรี ยอดผู้ป่วยสะสม 122 คน คลัสเตอร์โรงหมึก หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี ยอดผู้ป่วยสะสม 77 คน คลัสเตอร์ บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต อ.หัวหิน ยอดผู้ป่วยสะสม 33 คน

นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด - 19 กลุ่มที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว อ.เมืองประจวบฯ ขณะนี้มีจำนวน 130 คน จากจำนวนเตียงที่รองรับได้ 220 เตียง แต่แนวโน้มสถานการณ์ในปัจจุบัน มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้ง รพ.สนาม เพิ่มเติม โดยจะมีการสำรวจความพร้อมของการใช้อาคารภายในศูนย์ฝึกอบรมมวลชน หรือศูนย์ฝึกสมานมิตร อ.เมืองประจวบฯ เพื่อขยายเตียงรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น

ส่วนกรณีการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯมีมติให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด เลื่อนวันเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 1 พ.ย.2564 ออกไปก่อน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ของจังหวัดประจวบฯ ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายวันสูงอยู่ ประกอบกับขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12 - 18 ปี ให้ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม จากนั้นต้องรอภูมิคุ้มกันขึ้นประมาณ 2 สัปดาห์ รวมทั้งจะต้องพิจารณาแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขร่วมด้วย เบื้องต้นจึงเห็นควรให้เลื่อนวันเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนไปเป็นวันที่ 15 พ.ย.2564.

Visitors: 261,012