Thailand Web Stat Truehits.net

นายกเล็ก กม.5 ขีดเส้นโรงงานน้ำนมดิบแก้ปัญหาน้ำเสีย

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์ นายกเทศมนตรีตำบล กม.5 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์รับนมประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเปิดเป็นโรงงานรับซื้อน้ำนมดิบ เลขที่ 46 หมู่ 7 ต.อ่าวน้อย ของนายรัส หมื่นสุข หลังได้รับการร้องเรียนว่าโรงงานดังกล่าวมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบน้ำในคลองเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายชาตรี จันทร์วีระชัย อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจสอบก่อนสั่งให้โรงงานดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

สำหรับโรงงานดังกล่าวได้ขออนุญาตเทศบาลตำบล กม.5 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่ 01เลขที่ 25/2563 สิ้นสุดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และเล่มที่ 01 เลขที่ 26/2563 หมวดที่ 1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ ประเภท 2 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ำนม ออกหนังสือให้เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2563 สิ้นสุดวันที่ 4 พ.ย.2564 โดยด้านหน้าเปิดเป็นโรงงานรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่และใกล้เคียง ด้านข้างโรงงานเปิดเป็นโกดังจำหน่ายอาหารสัตว์แปรรูปหลายชนิด นอกจากนี้ภายในโรงงานยังมีโรงเรือนเลี้ยงโคนมและลูกโคนมจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลาจากมูลสัตว์ที่สะสมอยู่

จากการสอบถามนายรัส เจ้าของโรงงาน กล่าวว่าหากเป็นช่วงหน้าฝนหรือฤดูมรสุม ที่มีฝนตกลงมาเป็นจำนวนมาก น้ำในฟาร์มโคนมก็จะล้นลงไปในลำคลองสาธารณะ ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากบ่อพักมูลสัตว์ที่ตนเคยทำไว้ไม่สามารถเก็บน้ำได้เนื่องจากมีขนาดไม่ใหญ่มากทำให้ต้องสูบออกไปทิ้งเดือนละครั้ง แต่ปัจจุบันรถสูบน้ำคันดังกล่าวเสีย จึงไม่สามารถดำเนินการได้

ด้านนายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการร้องเรียนมาโดยตลอด โดยเฉพาะการปล่อยน้ำเสียลงลำคลองสาธารณะที่มีชาวบ้านใช้ร่วมกัน ปัจจุบันตลอดทั้งลำคลอง พบว่าน้ำไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์หรือภาคเกษตรเนื่องจากน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งจากมูลสัตว์ที่โรงงานรับซื้อน้ำนมดิบปล่อยทิ้งลงมา โดยขณะลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ายังมีการปล่อยน้ำเสียพร้อมมูลสัตว์ลงสู่ลำคลองสาธารณะตลอดเวลา จึงได้สั่งระงับการปล่อยน้ำเสียลงลำคลองก่อนทันที จากนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หากครบเวลาตรวจพบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม 2535 อีกครั้ง ก็จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการต่อไป และได้กำชับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างจริงจัง เนื่องจากโรงงานดังกล่าวเคยได้รับการร้องเรียนมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น และยังก่อปัญหาให้กับชุมชนและเกษตรกรที่ใช้น้ำในลำคลองดังกล่าวมาโดยตลอด.

Visitors: 261,009