Thailand Web Stat Truehits.net

วัดห้วยมงคลทอดกฐินได้เงินเกือบ 2 ล้านบาท


วันที่ 28 ตุลาคม 2564 พระพิศาลสิทธิคุณ (ท่านเจ้าคุณไพโรจน์ ปภัสสโร) เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยมงคล มีนางเกษร ภู่พูนทรัพย์ ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยคณะเมืองนนท์ นางกุลจิรา กระแสสินธุ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน หัวหิน และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมในพิธีตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 โดยก่อนเริ่มพิธีได้ตั้งองค์กฐินเวียนประทักษิณาวัตรรอบหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ พระนามาภิไธยย่อ สก จากนั้นร่วมกันถวายองค์กฐินแด่เจ้าอาวาส ในขณะที่ศิษยานุศิษย์บางส่วนต่างนำอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มมาออกร้านโรงทาน เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรี โดยในวันนี้วัดได้ยอดเงินจากการทอดกฐินทั้งสิ้น 1,846,530 บาท

วัดห้วยมงคล เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ ต่อมาในปี 2495 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาตั้งโครงการพระราชดำริแห่งแรกขึ้นและทรงได้พระราชทานนามใหม่จาก “ห้วยคต” เป็น “ห้วยมงคล” ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียนและโครงการต่างๆ อีกมากมาย ต่อมา พล.อ.วิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์ได้มีดำริที่จะสร้าง “หลวงปู่ทวด” องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งหล่อด้วยโลหะผสม หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร บนฐานสูง 3 ชั้น ชั้นล่างกว้าง 70 เมตร ยาว 70 เมตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเผยแพร่สืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน พร้อมทั้งกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร เททองหล่อองค์หลวงพ่อทวด เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2547 และพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการจัดสร้างอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ สก ขึ้นประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันวัดห้วยมงคลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอหัวหิน ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมากราบสักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่กันเป็นจำนวนมาก.

Visitors: 261,008