Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ เร่งฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียนพร้อมเปิดเรียน

วันที่ 29 ต.ค.2564 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12 - 18 ปี ในสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดประจวบฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการกลับไปเรียนที่โรงเรียน หรือรูปแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีนักเรียนแสดงความประสงค์ขอรับฉีดวัคซีนจำนวน 38,130 คน จากนักเรียนทั้งหมด 41,937 คน คิดเป็น 90.92 % ล่าสุดมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 26,820 คน ส่วนสัปดาห์หน้าในวันที่ 1 และ 4 พ.ย.2564 จะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนอีก 9,420 คน ในส่วนของนักเรียนอีกประมาณกว่า 3,000 คนที่ไม่ประสงค์ขอรับวัคซีน ยังสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้ประสานทุกโรงเรียนให้สำรวจผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อรวบรวมตัวเลขส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เพื่อเสนอขอรับวัคซีนมาฉีดให้ สร้างความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดจากผู้ปกครองสู่นักเรียน ขณะที่ครูในสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดประจวบฯ ได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่ 3 ไปแล้วร้อยละ 95.35

“สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จะยึดตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และของจังหวัดประจวบฯ หากโรงเรียนใดต้องการเปิดเรียนแบบ On Site จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ซึ่งในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ต.ค.2564 เห็นชอบให้สถานศึกษาจำนวน 437 โรงเรียน เลื่อนการเปิดเรียนการสอนแบบ On Site ออกไปเป็นวันที่ 15 พ.ย.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงอยู่ อย่างไรก็ตาม ทุกโรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ On Line ได้ในวันที่ 1 พ.ย.2564 และเมื่อเปิดการเรียนแบบ On Site ได้ จะไม่มีการนำเรื่องการฉีดวัคซีนมาเป็นข้อจำกัด ไม่ให้เด็กที่ยังไม่ฉีดวัคซีนมาโรงเรียน แต่อยากขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองอนุญาตให้บุตรหลานฉีดวัคซีนทุกคนจะเป็นการดีที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันเชื้อโควิด - 19” นางกัลยาณี กล่าว

ขณะที่นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเน้นย้ำในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยที่ศาลากลางจังหวัด ถึงสถานการณ์แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ซึ่งในระยะนี้พบว่ามีการจับกุมคนต่างด้าวชาวเมียนมาลักลอบเดินเท้ามาตามช่องทางธรรมชาติเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น โดยได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการ การทำงานร่วมกัน เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังสกัดกั้น โดยเฉพาะบริเวณช่องทางธรรมชาติที่มีสถิติการจับกุมคนต่างด้าวได้บ่อยครั้ง นอกจากนี้ให้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการโรงงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกวดขันไม่ให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงแล้ว ยังเสี่ยงต่อการนำเชื้อโควิด - 19 เข้ามาแพร่ระบาดในไทยด้วย พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ สำรวจจำนวนเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 และการจัดตั้งศูนย์พักคอยแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด - 19 หรือ CI ให้เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ที่อาจมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นด้วย.

Visitors: 261,015