Thailand Web Stat Truehits.net

เด็กปริญญาโทแสตมฟอร์ด เปิดตัวผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมเตรียมส่งออก

วันที่ 6 พ.ย.2564 ที่ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มร.เซล ดีลอน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ หัวหน้าหลักสูตร MBA ดร.ปริญญา บรรจงมณี อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา น.ส.สุทธิกานต์ วัชระ ประธานรุ่น กลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปี 2564 น.ส.ปานทิพย์ ลิมปติยากร รองประธานรุ่น พร้อมคณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ "โคโคแบร์ CoCo Bear” ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมส่งออก จากอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

จากการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักศึกษาระดับ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สู่การนำองค์ความรู้ที่ได้จากหลายๆ วิชา มาบูรณาการสู่การนำไปปฏิบัติจริง จึงเกิด “CoCo Bear” มะพร้าว ซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากอำเภอดำเนินสะดวก ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย โดยใช้มะพร้าวเกรดเอนำมาผลิต เพื่อการส่งออกในบรรจุภัณฑ์สะดวกพร้อมดื่ม เน้นความน่ารักในสไตล์ญี่ปุ่นและสะดวกในการดื่มในราคา ที่สมเหตุสมผล จนสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาได้จริงในรูปแบบสตาร์ตอัพขนาดย่อม จนมีกลุ่มนายทุนต่างประเทศที่ได้เห็นรูปแบบแนวคิดและความน่าสนใจของ “CoCo Bear” จึงติดต่อสนใจซื้อผลิตภัณฑ์กับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

น.ส.สุทธิกานต์ วัชระ ประธานรุ่นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน มาจากหลายพื้นที่ รวมถึงอำเภอดำเนินสะดวก จึงมีแนวคิดนำมะพร้าวน้ำหอมจากอำเภอดำเนินสะดวกมาผลิต เป็นแบรนด์ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมออกแบบให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่น ในชื่อ “CoCo Bear” โคโคแบร์ สะดวก สะอาด พร้อมดื่ม ซึ่งภายในกิ๊ฟเซ็ทจะมีอุปกรณ์ในการรับประทาน โดยมีรุ่นพี่ๆ ปริญญาโท ให้คำปรึกษาด้วย.

ณัฐธภพ พันสาย....รายงาน

Visitors: 260,992