Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ จัดเต้นแอโรบิกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ครบรอบ 20 ปี สสส.

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 8 พ.ย.2564 ที่ลานแอโรบิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัด สำนักงานการกีฬาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดย น.ส.โสภิดา รอดไป เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองประจวบฯ ร่วมกับชมรมแอโรบิก อบจ.ประจวบฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ครบรอบ 20 ปี สสส. โดยมีนางกุหลาบ แฝงแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบฯ นำสมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมชาวบ้านชุมชนในเขตเทศบาล น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบฯ สสส. นำเครือข่ายชุมชนคนสู้เหล้าเทศบาลเมืองฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่พลศึกษาในทุกอำเภอ และ อสม.ชุมชนบ้านค่าย เข้าร่วม และมีวิทยากรนำเต้น ประกอบด้วย นางณัฎฐา เศรษฐชัยชาญ ประธานอาสาสมัครกีฬา(อสก.)อำเภอเมืองฯ /ประธานชมรมแอโรบิค อบจ.ประจวบฯ นางฑิฆัมพร ศรีสุวรรณ, นางรัชนี ปานแดง, นางสุธาดา หนูแก้ว ร่วมนำสมาชิกในชมรมแอโรบิก อบจ.ร่วมกิจกรรมด้วย

น.ส.โสภิดา รอดไป เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองประจวบฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี สำนักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬานันทนาการ และออกกำลังกาย สร้างสุขภาพกายใจที่ดี อีกทั้งเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ปลูกฝังความมีวินัย ความสุจริต รู้จักการให้อภัยให้กับทุกคนที่เข้าร่วม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อร่วมใจกันพัฒนาประเทศต่อไป.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 260,991