Thailand Web Stat Truehits.net

“วิ’ลัย วัยหวาน” หัวหิน คว้ารางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ

วันที่ 12 พ.ย.2564 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เข้ารับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564 โรงเรียนผู้สูงอายุ วิลัย'วัยหวาน เทศบาลเมืองหัวหิน ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จาก น.ส.ชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เมื่อต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ รวมถึงการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ “วิ’ลัย วัยหวาน” จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ซึ่งอบรมมาแล้วทั้งหมด 4 รุ่น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้เหมาะสมต่อวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ทำให้เห็นคุณค่าในตนเอง และได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุข สดใส สดชื่น ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ส่งต่อภูมิปัญญาสู่รุ่นลูกหลานต่อไป โดยแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเข้าเรียนตามหลักสูตรจำนวน 16 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.ซึ่งเมื่อจบคาบเรียนตามกำหนดแล้วจะมีพิธีรับใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการอบรม.

Visitors: 260,994