Thailand Web Stat Truehits.net

ผู้ว่าฯ ประจวบฯ พบสื่อเร่งประชาสัมพันธ์นโยบาย 8 ด้าน

วันที่ 14 พ.ย.2564 ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ พร้อมแนะนำตัวนางฐิรัตทียา สุภาชัย ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ คนใหม่ แทนคนเดิมที่เกษียณอายุราชการ และ น.ส.อรอนงค์ บัวแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบบ F.M. ความถี่ 102.25 เมกกะเฮิร์ซต ซึ่งเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

นายเสถียร กล่าวว่าตนเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีโอกาสได้พบปะสร้างความคุ้นเคยกับสื่อมวลชนในจังหวัด จึงเป็นโอกาสดีที่ได้พบสื่อมวลชนในครั้งนี้ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี สร้างความคุ้นเคย และขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 8 ด้านตามที่ได้แถลงแก่หัวหน้าส่วนราชการ คือ 1.ยึดมั่นและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 2.ความสงบและความปลอดภัยในทรัพย์สิน 3.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 4.การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 5.การพัฒนาจังหวัดประจวบฯ 6.การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย 7.การบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ 8.ข้อเน้นย้ำการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผ่านสื่อท้องถิ่นในสังกัดต่างๆ สู่ประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์

นางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ กล่าวว่าในส่วนของงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดและทุกภาคส่วนราชการในประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลและตรงต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป.

Visitors: 260,997