Thailand Web Stat Truehits.net

หัวหินเร่งเก็บกระทงรักษาสิ่งแวดล้อม

เช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน ทำความสะอาดพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยและเศษกระทงส่วนใหญ่จากวัสดุธรรมชาติหลายพันใบ ขึ้นจากน้ำ บริเวณสถานที่จัดลอยกระทงที่สวนหลวงราชินี 19 ไร่ ชุมชนตะเกียบ ชุมชนหัวดอน อ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงบริเวณชายหาดตลอดแนว หลังจากที่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนำกระทงไปลอยในทะเลตามประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ในวัน 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันลอยกระทง ที่จะต้องทำการขอขมาพระแม่คงคาที่อาจทิ้งสิ่งของและขยะลงสู่ทะเล แต่ปีนี้เศษกระทงน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทั้งนี้เพื่อให้ทะเลเกิดความสวยงามและรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้คงอยู่ ก่อนนำเศษกระทงทั้งหมดไปดำเนินการทำเป็นปุ๋ยต่อไป

สำหรับบรรยากาศชายหาดหัวหินตลอดแนว พบว่าไม่มีขยะกระทงหลงเหลืออยู่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างพาครอบครัว เดินทางมาเล่นน้ำทะเล รับประทานอาหาร ขี่ม้าชายหาด และพักผ่อนหย่อนใจกันตามปกติเนื่องจากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ท่ามกลางอากาศแจ่มใส โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจชายหาด ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่เทศกิจ คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา.

Visitors: 261,009