ผอ.สพป.ปข.1เปิดอบรมวิทยากรการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet

         ไพชยนต์ สูรยาทิตย์ ผอ.สพป.ปข. 1 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมวิทยากรแกนนำด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยมี ไพรัช มณีโชติ รองผอ.สพป.ปข.1 กล่าวรายงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปแนะนำ ถ่ายทอดให้กับครูผู้สอนได้และเพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแก่ครูผู้สอนในการนำแท็บเล็ต (Tablet) ไปใช้เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ปข.1 ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ของแต่ละอำเภอ รวมจำนวน 70 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาห้องประชุม สพป.ปข.1.
 

ค้นหาข่าว

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์